Έρευνα ΙΜΕ: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι αισιόδοξες για το μέλλον»

Έρευνα ΙΜΕ: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  δεν είναι αισιόδοξες για το μέλλον»

Αύξηση στο λιανικό εμπόριο της Πελοποννήσου καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Ιανουάριο του 2024, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, σημαντικά συμπεράσματα ανέδειξε η αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις για το β’ εξάμηνο 2023 από το Ινστιτούτο της ΓΣΒΕΕ.

Κύκλος εργασιών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,01 δισ. ευρώ και μείωση 18,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 4,07 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023, είναι  η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, με αύξηση 26,8% και το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, με αύξηση 21,5%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023, είναι η Περιφέρεια Αττικής, με αύξηση 10,6% και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αύξηση 10,3%.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 0,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,83 δισ. ευρώ και μείωση 34,1% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,32 δισ. ευρώ. Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023, είναι: η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με αύξηση 7,1% και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αύξηση 6,7%. Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (-1,4%).

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο του Λιανικού Εμπορίου (σε χιλ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2023 ήταν 31.297 και τον Ιανουάριο του  2024 αυξήθηκε σε 35.531, με το ποσοστό να κυμαίνεται στο 13,5%, ενώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο του Λιανικού Εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων (σε χιλ. ευρώ), τον Ιανουάριο του 2023 ήταν 7.030 και τον Ιανουάριο του 2024 αυξήθηκε σε 8.503, με το ποσοστό της μεταβολής να κυμαίνεται στο 21%.

Έρευνα
Η έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Διενεργήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 801 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), από 1η έως 14 Φεβρουαρίου 2024.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μετά τη σημαντική ενίσχυση που κατέγραψε το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (69,5 μονάδες) και την ήπια υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του 2023 (66,7 μονάδες), υποχώρησε σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 στις 63,9 μονάδες. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνει ότι η κατάσταση των επιχειρήσεων μετά την άνοδο και σταθεροποίηση που παρουσίασε τα προηγούμενα τρία εξάμηνα, τείνει προς υποχώρηση, μάλλον λόγω των αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν να υφίστανται και οι οποίες τροφοδοτούνται τόσο από το ρευστό οικονομικό περιβάλλον όσο και από εφαρμοζόμενες πολιτικές που εντείνουν την ανασφάλεια των επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, ο νέος τρόπος τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων.

Ειδικά για το νέο τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων, είναι χαρακτηριστικό πως 6 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα. Αυτό αποτυπώνεται και στο δείκτη προσδοκιών των ΜμΕ όπου, έπειτα από 2 συνεχόμενα εξάμηνα ανόδου, υποχωρεί στις 63,9 μονάδες, το οποίο υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις είναι λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον.

Στα θετικά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το 2023, όπου περίπου 6 στις 10 επιχειρήσεις (57,3%) δήλωσαν ότι είχε κέρδη, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2022 (51%). Υψηλό είναι, επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε επενδύσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2023 (37,2%).

Από την άλλη μεριά, τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν. Συγκεκριμένα, 1 στις 2 επιχειρήσεις δήλωσε ότι έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα (25,5%) ή διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα (25,1%). Επιπλέον, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες-ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένει ακόμα ιδιαίτερα υψηλό (30,6%). Για τις επιχειρήσεις αυτές, τα προβλήματα ρευστότητας είναι εντονότερα και, αντιστρόφως, ασθενέστερη η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης.

Τέλος, οι επιπτώσεις από το πληθωριστικό κύμα των τελευταίων δύο περίπου ετών είναι εμφανείς στην αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, το οποίο με βάση τα ευρήματα της έρευνας έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 35%.

Της Βίκυς Βετουλάκη