Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η γνώμη σου μετράει

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  Πολιτών: Η γνώμη σου μετράει

Διαδικτυακή εδήλωση την Τρίτη

Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η γνώμη σου μετράει» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου, στις 10.00 το πρωί, από τα Europe Direct Αττικής – Δίκτυο Πράξη, Δήμου Πειραιά, Ηπείρου και Πελοποννήσου, με αφορμή τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση πρέπει να κάνουν εγγραφή στο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/yv862med.

Εργαλείο για τους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες μοιράζονται κοινές αξίες και τους απασχολούν κοινά ζητήματα. Εύλογα, λοιπόν, επιθυμούν την περαιτέρω συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής και στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Η ΕΠΠ προωθεί την ευρύτερη συμμετοχική δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Με αυτόν τον τρόπο οι θέσεις των πολιτών αποκτούν ισχύ, σηματοδοτούν αλλαγές ώστε να μην παραμένουν μόνο στη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές. Η σημασία της ΕΠΠ έγκειται στο γεγονός ότι μαζί οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα για ένα καλύτερο αύριο, έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό είναι η Δημοκρατία στην πράξη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση θα επικεντρωθούν στη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, στην ανάδειξη σημαντικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας και στα αποτελέσματά τους, στην παρουσίαση τρεχουσών πρωτοβουλιών οικολογικού ενδιαφέροντος, στην ανάδειξη της κοινότητας mazi.eu, και στην εκπαιδευτική εργαλειοθήκη της ΕΠΠ για σχολεία και εθελοντές.