Οι αλλαγές στο δικαστικό χάρτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης

Οι αλλαγές στο δικαστικό χάρτη  στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την επόμενη Τετάρτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με  διάφορα θέματα.

Από τα πρώτα που έχουν ορισθεί να συζητηθούν σε αυτή τη συνεδρίαση είναι οι αλλαγές στο δικαστικό χάρτη και οι επιπτώσεις στην Πελοπόννησο, με την κατάργηση Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων. Η εισήγηση θα γίνει από περιφερειακό σύμβουλο ορισμένο από τις μειοψηφίες.

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι τα εξής:

-Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2024 Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εισηγητή τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος

-Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας

-Αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την αναγκαιότητα επανεξέτασης καθορισμού Λατομικής Περιοχής στη θέση «Τσούκα» της ΤΚ Λεύκης της ΔΕ Γαργαλιάνων, Δ. Τριφυλίας, καθώς και άλλων λατομικών περιοχών στην ΠΕ Μεσσηνίας, με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιο Αδαμόπουλο

-Έγκριση άδειας τομής, μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής σήμανσης εκτελούμενων έργων και ασφάλισης για τα τμήματα της 7ης Εθνικής Οδού Τρίπολης – Καλαμάτας αρμοδιότητας της ΠΕ Μεσσηνίας, για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της ΤΚ Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη».