Παγκόσμια κατοχύρωση για την “Ελιά Καλαμάτας” ΠΟΠ

Παγκόσμια κατοχύρωση  για την “Ελιά Καλαμάτας” ΠΟΠ

Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης

Στην καταχώριση και στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης, της Συμφωνίας της Λισαβόνας, της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) “Ελιά Καλαμάτας”, προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας” με σχετική αίτησή του και την αντίστοιχη καταβολή των απαιτούμενων τελών.

Η Συμφωνία της Λισαβόνας αποτελεί συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση.

Η Πράξη της Γενεύης είναι μια συνθήκη την οποία διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ – WIPO). Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευσης, αλλά και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, επιτρέπει σε διεθνείς οργανισμούς (όπως η Ε.Ε.) να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφός του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων, που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας – WIPO θα προστατεύσει περαιτέρω την “Ελιά Καλαμάτας” ΠΟΠ από την παραχάραξη, την απομίμηση και άλλες μη ανταγωνιστικές πρακτικές, καλύπτοντας 72 χώρες.

«Συνεχίζουμε αταλάντευτα τις ενέργειές μας για τη θωράκιση και προστασία της παγκοσμίως γνωστής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε πείσμα όσων επιχειρούν με κάθε μέσο την κατάργηση / καταστρατήγησή της. Ενδυναμώνουμε και επενδύουμε στις εμβληματικές ονομασίες ΠΟΠ με όραμα, σχέδιο, επιστημοσύνη και σοβαρότητα. Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταλυτική αρωγή και υποστήριξη» σημειώνεται εκ μέρους της Ένωσης.