Στο Μέγαρο Χορού

Στο Μέγαρο Χορού

Την εικόνα αυτή αντίκρισε στις ανδρικές τουαλέτες του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας την Κυριακή αναγνώστης μας και αναρωτήθηκε αν είναι εικόνα αντάξια του χώρου.

Δεν μπορεί να μην υπάρχει άλλος χώρος για αποθήκευση και προσωρινή φύλαξη των ειδών για την καθαριότητα…
Β.Β.