Υποτροφίες Αριστείας στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Υποτροφίες Αριστείας  στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Υποτροφίες Αριστείας σε μαθήτριες και μαθητές με κριτήριο την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση απονέμουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα απονεμηθούν:

-Τρεις (3) υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας, μέσα από τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, για την Α΄ Γυμνασίου σε μαθήτριες/μαθητές των Δημοτικών Σχολείων που φέτος θα αποφοιτήσουν από τη Στ΄ Δημοτικού. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά το Σάββατο 1η Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2024).

-Τέσσερις (4) υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας – από μία (1 ) σε ένα παιδί της Α΄ Γυμνασίου, της Β΄ Γυμνασίου, της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, που στις προαγωγικές / απολυτήριες γραπτές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024 θα πληρούν απαραιτήτως την προϋπόθεση της άριστης επίδοσης:

-Βαθμολογία ίση ή ανώτερη του 19,01 (Α΄ – Β΄- Γ΄ Γυμνασίου)

-Βαθμολογία ίση ή ανώτερη του 18,75 (Α΄ Λυκείου)

Η διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου υπότροφου περιλαμβάνει: Κατάθεση αποδεικτικού βαθμολογίας από το σχολείο φοίτησης. Συνέντευξη του υποψήφιου υπότροφου από το διευθυντή Γυμνασίου / τη διευθύντρια Γενικού Λυκείου. Ενημέρωση του υποψήφιου υπότροφου και των κηδεμόνων του για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας βαθμίδας, καθώς και τα κριτήρια διατήρησης της υποτροφίας και το συμβόλαιο υπότροφου. Για τη συμμετοχή μαθητριών / μαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων υπότροφων ενδιαφέρον μπορεί να εκδηλωθεί μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου.

-Οι υποτροφίες Αριστείας θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για ένα έτος και δύνανται να συνεχίζουν να χορηγούνται σε κάθε υπότροφο μέχρι την αποφοίτησή του από την σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου αντίστοιχα, εφόσον συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των μαθητριών και των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης που φοιτά.

Περίοδος αξιολόγησης και επαναξιολόγησης των υποτροφιών ορίζεται η εβδομάδα από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Εφόσον οι αιτήσεις για υποτροφία αριστείας ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό, θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιου υπότροφου.

Για περισσότερες πληροφορίες: ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά (www.bougas-school.gr).

Η δε αίτηση με τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην κεντρική γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά (em@bougas school.gr).