Δημιουργία συστήματος «ιχνηλάτησης» του μελιού της Ε.Ε.

Δημιουργία συστήματος  «ιχνηλάτησης» του μελιού της Ε.Ε.

Νέοι κανόνες κατά της νοθείας – Τι προβλέπεται

Στην καταπολέμηση των εισαγωγών νοθευμένου μελιού από τρίτες χώρες, μέσω της υποχρεωτικής και ξεκάθαρης επισήμανσης της χώρας προέλευσης, στοχεύουν οι νέοι κανόνες της Ε.Ε., ενώ θα δρομολογήσουν και τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής της εμπορικής διαδρομής του προϊόντος.

Παράλληλα, θα υπάρχει και σαφέστερη σήμανση σχετικά με την περιεκτικότητα των χυμών φρούτων σε σάκχαρα, καθώς και για την ελάχιστη περιεκτικότητα σε φρούτα στις μαρμελάδες.

Μέλι: Τι ισχύει με την απευθείας διάθεση

του προϊόντος από τον παραγωγό

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις “οδηγίες για το πρωινό”, την προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τη σύσταση, την ονομασία, την εμπορική σήμανση και την παρουσίαση ορισμένων τροφίμων πρωινού, με 603 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 10 αποχές.

Η νέα δέσμη κανόνων πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει τους νέους κανόνες δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος τους.

Επισήμανση και ιχνηλασιμότητα για το μέλι

Ένα μεγάλο μέρος του μελιού που εισάγεται από χώρες εκτός Ε.Ε. είναι ύποπτο ότι είναι νοθευμένο με ζάχαρη και παραμένει απαρατήρητο στην αγορά της Ε.Ε. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια τέτοια απάτη και να ενημερωθούν καλύτερα οι καταναλωτές, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να καταστήσουν υποχρεωτικό να αναφέρουν με σαφήνεια στο ίδιο οπτικό πεδίο με το όνομα του προϊόντος τις χώρες από τις οποίες προέρχεται το μέλι αντί μόνο εάν προέρχεται από την Ε.Ε. ή όχι, κάτι που ισχύει σήμερα για τα μίγματα μελιού.

Πρέπει, επίσης, να αναφέρονται τα ποσοστά του μελιού που προέρχεται από τουλάχιστον τις τέσσερις πρώτες χώρες προέλευσης. Εάν αυτό δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού μελιού, τα ποσοστά πρέπει να αναφέρονται για όλες τις χώρες.

Ύστερα από μελέτες σκοπιμότητας και για τον περαιτέρω περιορισμό της απάτης, η Επιτροπή θα προτείνει ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ή παρόμοια τεχνική για να είναι δυνατή η ανίχνευση του μελιού στους μελισσοκόμους.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση των ελέγχων, την ανίχνευση νοθείας στο μέλι και για την παροχή συστάσεων για ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της Ε.Ε. που επιτρέπει τον εντοπισμό του μελιού από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα που συγκομίζει.

Για τους χυμούς φρούτων και τις μαρμελάδες, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση που θα αξιολογεί την υποχρεωτική επισήμανση στη χώρα προέλευσης των φρούτων που χρησιμοποιούνται εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση, εάν χρειάζεται.