Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση του σκάφους «Μεγαλόχαρη»

Επαναληπτικός διαγωνισμός για  την εκποίηση του σκάφους «Μεγαλόχαρη»

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση του επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου «Μεγαλόχαρη» ΝΚ 305 και την απομάκρυνσή του από το λιμάνι Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί όπως αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει επισημανθεί ότι «η παραμονή του σκάφους “Μεγαλόχαρη”, νηολογίου Καλαμάτας 305,  στο λιμένα της Καλαμάτας, κρίνεται άκρως επισφαλής για τη ναυσιπλοΐα.
Συνεπώς, το πλοίο κρίνεται επιβλαβές και επικίνδυνο για βύθιση, πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης και παρακώλυση των συγκοινωνιακών αναγκών και αγκυροβολίας των λοιπών σκαφών (σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά αλιευτικά κ.λπ.), δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Καλαμάτας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, ως φορέας διαχείρισης, πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών, με οποιονδήποτε τρόπο από αυτούς που προβλέπονται στον Ν. 2881/2001 κρίνεται πρόσφορος, για την απομάκρυνση ή την εξουδετέρωσή του».

Ο πρώτος διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο κηρύχθηκε άγονος λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων και έτσι εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του επιβλαβούς σκάφους.