Συνάντηση δημάρχου Καλαμάτας με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου

Συνάντηση δημάρχου Καλαμάτας με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου

Η εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του

Η πορεία των έργων που είναι ενταγμένα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Πράσινου Ταμείου, καθώς και έργα που σχεδιάζονται προς υποβολή από το Δήμο Καλαμάτας, αποτέλεσαν το αντικείμενο συνάντησης του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Ιωάννη Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα εν εξελίξει έργα και δράσεις του Δήμου που συγχρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, περιλαμβάνονται το υπαίθριο πάρκο ελιάς, η βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Φυτείας και η αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.

Κατά τη συνάντηση, επίσης, υπήρξε εκτενής συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση προγραμμάτων στη βάση της συμμετοχής της Καλαμάτας, ως πιστοποιημένης πλέον πόλης, στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.