Τέλος επιτηδεύματος στα καταλύματα τύπου Airbnb

Τέλος επιτηδεύματος  στα καταλύματα τύπου Airbnb

Για όσα απέκτησαν υποχρεωτικά νομική μορφή

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλει στα νομικά πρόσωπα τέλος επιτηδεύματος για καταλύματα τύπου Airbnb.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Ακινήτων (Stama) έστειλε υπόμνημα στον πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς και το διοικητή της ΑΑΔΕ, στους οποίους εξηγεί γιατί αυτή η απόφαση είναι «άδικη και στερείται κάθε λογικής», ζητώντας την απόσυρσή της.

Μάλιστα, στην περίπτωση που τα δωμάτια ή τα διαμερίσματα, τα οποία εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνια μίσθωση, δε βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο, αλλά σε διαφορετικά, θα θεωρούνται «υποκαταστήματα» και η φορολογία θα είναι βαριά.

Τι προβλέπει

Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε ισχύ από την 1η του έτους, οι νομικές μορφές που διαχειρίζονται ακίνητα κατά εντολή και μέσω σύμβασης με τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντάχθηκαν σε καθεστώς ΦΠΑ και λοιπών τελών.

Παράλληλα, όσοι κατέχουν τρία ή περισσότερα ακίνητα υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν νομικές μορφές ώστε να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αλλά και εκτός αυτών.

Πριν από λίγες μέρες, όμως, και συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σε αυτή, και στην παράγραφο 15, αναφέρεται: «Τα “Ακίνητα” που μισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, λογίζονται ως επαγγελματικές εγκαταστάσεις (έδρα και υποκαταστήματα) των ως άνω προσώπων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’152) περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μισθώνουν ή υπεκμισθώνουν τρία ή περισσότερα ακίνητα και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του ΚΦΕ.

Ως προς την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα δωμάτια που βρίσκονται εντός του ίδιου διαμερίσματος ή εντός μονοκατοικίας, καθώς και για τα διαμερίσματα που βρίσκονται εντός του ίδιου κτηριακού χώρου, εφαρμόζονται όσα έχουν γίνει δεκτά με την παρ. 1 της ΠΟΛ.1156/2017 εγκυκλίου, δηλαδή επιβάλλεται μία φορά τέλος επιτηδεύματος, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν ως έδρα ή ως υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτηριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της».