Εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Στοκχόλμη

Εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Στοκχόλμη

Στo πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus KA1/ 2022-2027 που διαθέτει το 3o ΓΕΛ Καλαμάτας, κατά το διάστημα 22-26 Απριλίου δύο εκπαιδευτικοί του, οι Θωμά Κυριακή, βιολόγος (ΠΕ04.04) και Ελένη Νικητάκη, φιλόλογος (ΠΕ02), συμμετείχαν, μαζί με εκπαιδευτικούς από Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Τουρκία, σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη Στοκχόλμη, με θέμα «Ειδικές ανάγκες σε ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς: “Special needs in an inclusive learning environment”».

Στόχοι, μεταξύ άλλων, της συγκεκριμένης επιμόρφωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί:

• Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην πράξη την κατανόηση της θεωρίας και της επιστήμης για μαθητές με ειδικές ανάγκες: δυσλεξία, δυσαριθμησία και γλωσσική διαταραχή αλλά και αυτισμό

• Να αποκτήσουν γνώσεις και βαθύτερη κατανόηση της ποικιλίας μεταξύ των μαθητών και πώς λειτουργούν

•Να αποκτήσουν διαφορετικές προοπτικές για όλους τους μαθητές

• Να μάθουν πώς να προσεγγίζουν όλους τους μαθητές σε μια τάξη, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω καθοδήγησης και διέγερσης χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους

• Να μάθουν μερικές χρήσιμες μεθόδους για μια βελτιωμένη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

•Να μάθουν μερικές βασικές προσεγγίσεις για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ευημερίας των μαθητών μέσω της αναπνοής και τεχνικές ενσυνειδητότητας

•Να μάθουν μερικές βασικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της ουσιαστικότητας, της διαχειρισιμότητας, της κατανόησης στο σχολικό περιβάλλον για την ενίσχυση των κινήτρων, του ενδιαφέροντος και της ευημερίας των μαθητών για όλους τους μαθητές στο σχολείο.