ΙΝΣΕΤΕ: Η μεγαλύτερη μείωση εισερχόμενου τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΙΝΣΕΤΕ: Η μεγαλύτερη μείωση εισερχόμενου τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρωταθλήτρια στα… αρνητικά ποσοστά είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού που ανακοίνωσε ανά Περιφέρεια το ΙΝΣΕΤΕ για το 2023. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σε επισκέψεις, με το 2023 να υπολείπεται κατά 17,8% του 2022. Επίσης, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών κατά 31,1%.

Σχετικά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε μείωση 15,4% με 383 εκατ. ευρώ, καθώς και μείωση 16,2% στη μέση διάρκεια παραμονής, η οποία διαμορφώθηκε στις 7,6 διανυκτερεύσεις.

Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζει μόνο στην κατηγορία της δαπάνης ανά επίσκεψη και κυρίως στη… δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η οποία ανήλθε σε 69 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,8%!

Στοιχεία πολύ σημαντικά, που πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σοβαρό προβληματισμό, κυρίως από τους φορείς που έχουν την ευθύνη του τουριστικού τομέα της περιοχής μας, αλλά και τους επαγγελματίες!

«Στα κάτω της» η Πελοπόννησος
Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Α’ Μέρος – Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2023», χαρτογραφεί τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2023 ανά Περιφέρεια και ανά αγορά. To Β’ μέρος της μελέτης, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί τον Ιούνιο, θα περιλαμβάνει ανάλυση των στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού 2023 για τις 5 σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας βάσει εσόδων.

Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, η αύξηση επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό το 2023 σε σχέση με το 2022 για το σύνολο της Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των Περιφερειών, που παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με αρκετές από τις μη ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες να παρουσιάζουν μειώσεις.

Συγκεκριμένα:
-Στις επισκέψεις, μείωση παρατηρήθηκε σε τέσσερις Περιφέρειες που δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες (Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα), ενώ στις υπόλοιπες παρουσιάστηκε αύξηση.

-Στις διανυκτερεύσεις, εκτός από τις τέσσερις προαναφερθείσες Περιφέρειες, μείωση παρουσίασαν οι επίσης μη ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι τουριστικά ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου.

-Τέλος, αναφορικά με τα έσοδα, μειώσεις παρουσιάστηκαν σε τέσσερις μη αναπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες (Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα), καθώς και στις Ιονίους Νήσους, ενώ αύξηση παρουσίασαν όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες.

Επίσης, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσίασε μείωση, παρά την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση, λόγω, αφενός, της μείωσης της μέσης διάρκειας παραμονής και, αφετέρου, της μετατόπισης της ζήτησης προς Περιφέρειες με χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη όπως η Αττική και η Ήπειρος.

Το 2023 στην Ελλάδα έγιναν συνολικά 36.136 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση +15,2% σε σύγκριση με το 2022, οπότε είχαν γίνει 31.367 χιλ. επισκέψεις. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 58,1% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου και ακολούθησε η Περιφέρεια Αττικής με 40,3%. Αντίθετα η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 17,8% και καταγράφηκαν 732 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 227.938 χιλ. το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2022. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 35,9% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου και ακολούθησε η Περιφέρεια Αττικής με 26,2%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 31,1%, καταγράφοντας 5.540 χιλ. διανυκτερεύσεις και έτσι βρέθηκε στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Αύξηση μόνο στις… τιμές
Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη ανά επίσκεψη, η αύξησή της διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, με τέσσερις Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Θεσσαλία) να παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες εννέα μείωση.

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών:

-Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με 941 ευρώ, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2022, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές, κατά +31,5%/+225 ευρώ. Αντίθετα, στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφηκε η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη, η οποία διαμορφώθηκε σε 193 ευρώ, καταγράφοντας μείωση -19,7%/-47 ευρώ. Μόλις πέντε Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Θεσσαλία) παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ παρουσιάζουν μείωση.

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2023 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 546 ευρώ έναντι 550 ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,7%. Η μείωση αυτή, παρά την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 8,9% (από 80 ευρώ σε 87 ευρώ), οφείλεται, αφενός, στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά 8,8% (από 6,9 σε 6,3 διανυκτερεύσεις) και, αφετέρου, στη μετατόπιση της ζήτησης προς Περιφέρειες με χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη όπως η Αττική και η Ήπειρος (480 ευρώ και 193 ευρώ αντίστοιχα έναντι ευρώ 546 για το σύνολο των Περιφερειών). Η μεταβολή της δαπάνης διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, με πέντε Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Θεσσαλία) να παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ μείωση.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώθηκε αύξηση κατά +3,0%/+15 ευρώ, με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 524 ευρώ.

Επίσης, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2023 διαμορφώθηκε σε 87 ευρώ έναντι 80 ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9%/+7 ευρώ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 69 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22,8%.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 6,3 διανυκτερεύσεις το 2023, έναντι 6,9 το 2022, καταγράφοντας μείωση 8,8%. Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, με δύο Περιφέρειες (Ιόνιοι Νήσοι και Κρήτη) να παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι υπόλοιπες έντεκα μείωση.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε μείωση 16,2% ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,6 διανυκτερεύσεις.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τρεις κορυφαίες αγορές ανά Περιφέρεια βάσει των επισκέψεων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρέθηκε στη όγδοη θέση με 732 χιλ. επισκέψεις, έχοντας ως κύριες πηγές τη Γερμανία (84 χιλ.), τις ΗΠΑ (81 χιλ.) και την Γαλλία (74 χιλ.).

Βάσει των διανυκτερεύσεων οι τρεις κορυφαίες αγορές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν από τη Γερμανία (920 χιλ.), τη Γαλλία (583 χιλ.) και τις ΗΠΑ (491 χιλ.) και κατέλαβε την έβδομη θέση στην κατάταξη για αυτή την κατηγορία.

Σχετικά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρέμεινε όπως και πέρυσι στην έκτη θέση με 383 εκατ. ευρώ, αλλά σημειώνοντας μείωση 15,4%. Οι τρεις κύριες αγορές βάσει των ταξιδιωτικών εισπράξεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η Γερμανία (47 εκατ. ευρώ), η Γαλλία (34 εκατ. ευρώ) και οι ΗΠΑ (31 εκατ. ευρώ).

Της Βίκυς Βετουλάκη