«Πίστεψε ότι μπορείς και έχεις κάνει ήδη το μισό δρόμο»

«Πίστεψε ότι μπορείς και έχεις κάνει ήδη το μισό δρόμο»

Θεόδωρος Ρούζβελτ [1858 – 1919, Αμερικανός Πρόεδρος (1901 – 1909)]