Σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

Σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα  αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

Μόνο το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας παρουσιάζει μείωση

Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα αναλυτικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της Καλαμάτας (συμπεριλαμβανομένης της Αρχαίας Μεσσήνης) τα τέσσερα τελευταία χρόνια, τα οποία παρουσιάσθηκαν στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας, ενώ συγκεντρώθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Όλα παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη αύξηση στην επισκεψιμότητά τους, πλην του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλαμάτας.

Αρχαιολογικοί Χώροι

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλαμάτας παρά την αξιοσημείωτη αύξηση της επισκεψιμότητας που παρατηρήθηκε στο Κάστρο Καλαμάτας και την επίσης αυξημένη επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Αναλυτικά:

-Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας το 2020 ήταν κλειστό για 4 μήνες και δέχτηκε 3.815 επισκέπτες, το 2021 (από 1/1/2021 έως 14/5/2021 ήταν κλειστό) 6.073 επισκέπτες, το 2022 δέχτηκε 17.993 επισκέπτες, ενώ το 2023 οι επισκέπτες μειώθηκαν σε 14.312, με τη μείωση να φτάνει  στο 20,46%

-Το Κάστρο Καλαμάτας το 2020 δέχτηκε 2.440 επισκέπτες, το 2021 (από 1/1/2021 έως 22/3/2021 ήταν κλειστό) 13.363 επισκέπτες, το 2022 δέχτηκε 11.067 επισκέπτες και το 2023 13.445 επισκέπτες, με την αύξηση να είναι στο 21,48%

-Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης (χωρίς τους επισκέπτες εκδηλώσεων) το 2020 είχε 18.627 επισκέπτες, το 2021 (από 1/1/2021 έως 22/3/2021 ήταν κλειστός)  28.556 επισκέπτες, το 2022 αυξήθηκαν σε 63.427 οι επισκέπτες και το 2023 δέχτηκε 70.810 επισκέπτες, με την αύξηση να είναι 11,64%.

Μουσεία

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας το 2019 δέχτηκε 921 μαθητές και 369 μεμονωμένους επισκέπτες (σύνολο 1.324). Το 2020 (1/1 έως 13/3 και 17/6 έως 31/12) δέχτηκε 385 μαθητές και 152 μεμονωμένους επισκέπτες (σύνολο 537).

Το 2021 (15/5 έως 31/12) δε δέχτηκε μαθητές, αλλά 96 μεμονωμένους επισκέπτες (σύνολο 96). Το 2022 δέχτηκε 309 μαθητές και 371 μεμονωμένους επισκέπτες (σύνολο 680). Τέλος, το 2023 δέχτηκε 660 μαθητές και 551 (εκ των οποίων 96 αλλοδαποί) μεμονωμένους επισκέπτες (σύνολο 1.211).

Παρατηρείται αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 78,08%, η οποία πλησιάζει την επισκεψιμότητα του 2019 (πριν από την υγειονομική κρίση).

Το Μουσείο Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Γ. Καρέλια το 2019 δέχτηκε 6.500 επισκέπτες, το 2020 (Ιούνιο – Οκτώβριο) 1.800 επισκέπτες, το 2021 (Μάιο – Δεκέμβριο) 4.500 επισκέπτες, το 2022 είχε 7.038 επισκέπτες και το 2023 δέχτηκε 8.067 επισκέπτες. Παρατηρείται σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητα κατά 14,62%.

Το Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας το 2019 δέχτηκε 10.845 επισκέπτες, το 2020 είχε 2.990 επισκέπτες, το 2021 δέχτηκε  3.837 επισκέπτες, το 2022 είχε 4.150 επισκέπτες και το 2023 δέχτηκε 6.000 επισκέπτες. Κι αυτό παρουσιάζει σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητα κατά 44,57%.

Β.Β.