Συστάσεις στους πολίτες κατά την αντιπυρική περίοδο προς αποφυγή πυρκαγιών

Συστάσεις στους πολίτες κατά την αντιπυρική περίοδο προς αποφυγή πυρκαγιών

Υψηλά διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις από μη τήρηση των διατάξεων

Συστάσεις για την αντιπυρική περίοδο απευθύνει η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι αυτή έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

-Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

-Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου

πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία

-Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.fireservice.gr

-Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.civilprotection.gr.

Έλεγχοι
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος Β’ 2387/22.04.2024) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών, καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Μάλιστα, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω πυροσβεστική διάταξη επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος Β’ 2550/30.04.2024) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α ́

27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Να σημειωθεί δε, πως πλέον προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα.

Υπενθυμίζεται ακόμη η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έως και την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Οδηγίες
Σε περίπτωση που κάποιος δει καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, οι οδηγίες έχουν ως εξής: «Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!» αναφέρει καταληκτικά η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.