Ημερίδα στην Καλαμάτα: «Προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή»

Ημερίδα στην Καλαμάτα: «Προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή»

Σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει ανοιχτή για το κοινό ημερίδα με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας

Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή» την Πέμπτη 20 Ιουνίου (ώρα 10.30-16.00) στο ξενοδοχείο Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της

Πελοποννήσου για την προσαρμογή της Περιφέρειάς τους στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την παρουσίαση των σχετικών πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών.

Στην 1η Ενότητα θα γίνει παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, σχετικά με τους σημαντικότερους ευάλωτους τομείς, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής

αλλαγής.

Μάλιστα, η ημερίδα θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

-Ενέργεια

-Υδάτινοι Πόροι

-Πρωτογενής Τομέας & Γεωργία

-Δομημένο περιβάλλον

-Τουρισμός

-Βιοποικιλότητα

Η 2η Ενότητα περιλαμβάνει την προβολή αποσπασμάτων video για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά στην

Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση με τίτλο «Προσαρμογή τοπίου, χρήσεων

γης & πολιτιστικής κληρονομιάς (η περίπτωση της Αρχαίας Μεσσήνης) στην Κλιματική Αλλαγή» από την ΕΛΛΕΤ και θα επακολουθήσει συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Κλιματική Συνείδηση», η οποία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR το 2021.

Σε συνέχεια δε της ημερίδας, συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την

Προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία από 26 μέχρι 28 Ιουνίου στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου Λακωνίας.