Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Για το σχολικό έτος 2024-2025

Σε εξέλιξη είναι οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Οι δε αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών: kalamata.ikinder.gr

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και παιδικά τμήματα, ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (ηλεκτρονική υποβολή).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογικού έτους 2023, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ] ή μισθωτήριο ή απόδειξη ΔΕΚΟ). Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης όρων εγγραφής. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος) έτους 2023 και των δύο γονέων. α) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι κ.λπ. αποδεικτικά εργασίας β) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 125/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

φωτογραφία αρχείου