Κάστρο Μεθώνης: Πέρασε από το ΚΑΣ η α΄ και β’ φάση του ερευνητικού προγράμματος για την Ακρόπολη

Κάστρο Μεθώνης: Πέρασε από το ΚΑΣ η α΄ και β’ φάση  του ερευνητικού προγράμματος για την Ακρόπολη

Και με όρο να προβλεφθεί η δυνατότητα επίσκεψης από ΑμεΑ

Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εκδόθηκε η σχετική απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για την πρώτη και τη δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ερευνητικές εργασίες για την αποκατάσταση της Ακρόπολης του Κάστρου της Μεθώνης: Διαδρομή πρόσβασης- Κεντρική Πύλη – Πύλη οχυρού διαδρόμου – Χερσαία Πύλη πλατείας όπλων – Πύλη Ακρόπολης- Νότια Πύλη της θάλασσας – Κεντρική Ανατολική Πύλη και Ανατολική Πύλη της θάλασσας».

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εκτελείται έπειτα από προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με το υπουργείο Πολιτισμού από το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Σκουτέλη, αρχιτέκτονα μηχανικό, διευθυντή του εν λόγω εργαστηρίου.

Όροι

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ήδη ομόφωνα για την έγκριση των αποτελεσμάτων της πρώτης και δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος, με τους εξής όρους, που περιλαμβάνονται και στην απόφαση της υπουργού Πολιτισμού:

-Στο πλαίσιο της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των τοιχοποιιών της ακρόπολης του κάστρου, να διερευνηθούν επιπρόσθετα: α) η φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας στις περιοχές που παρουσιάζουν ρηγματώσεις (οχυρωματικός περίβολος της χερσαίας πύλης, προμαχώνας BEMBO, Προμαχώνας LOREDAN) λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή των επιχώσεων και β) η γενική ευστάθεια του τείχους, ως τείχος αντιστήριξης, στις δυσμενέστερες διατομές, από άποψη γεωμετρίας και ύψους αντιστήριξης.

-Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των διαδρομών περιήγησης να προβλεφθεί και η δυνατότητα επίσκεψης των ΑμεΑ σε σημεία που αυτό είναι δυνατό.

Προβλήματα

Από τον Απρίλιο του 2021 το υπουργείο Πολιτισμού έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Πύλου – Νέστορος για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης, όπως και την εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών.

Η μελέτη για την αποκατάσταση του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2022 και εκεί καταγράφονται προβλήματα μεγάλης έκτασης, ενώ το σημείο συνεχίζει να δέχεται μεγάλες πιέσεις από τους έντονους κυματισμούς και τους ανέμους. Είναι το τμήμα του κάστρου για το οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτεροι φόβοι ότι μπορεί να καταρρεύσει.

Το Μάιο του 2023, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, εγκρίθηκαν η αρχιτεκτονική μελέτη, όπως και η στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου. Η οριστική μελέτη του δυτικού τείχους έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ.

Φέτος, στις αρχές Φεβρουαρίου, με απόφαση από την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης λήψης μέτρων στερέωσης και αποκατάστασης του επιθαλάσσιου ανατολικού τείχους (πύργοι και μεταπύργια διαστήματα) του Κάστρου Μεθώνης.

Απομένει η ανάθεση της μελέτης για το Μπούρτζι, το οποίο επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Σύντομα, λοιπόν, ελπίζουμε να δούμε να ξεκινούν έργα αποκατάστασης.