Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στο δήμο Καλαμάτας: Ξεκίνησε η εγκατάσταση βάσεων φόρτισης

Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στο δήμο Καλαμάτας: Ξεκίνησε η εγκατάσταση βάσεων φόρτισης

Ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει τη μικροκινητικότητα προχωρώντας στην εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε διάφορα σημεία της πόλης. Ήδη έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση των βάσεων και του συστήματος φόρτισης στην πλατεία Όθωνος, στην οδό Κρήτης, στην πλατεία Ι.Ν. Ανάστασης και ακολουθεί η εγκατάσταση και των υπολοίπων Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.

Τα σημεία που τοποθετούνται

Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν 40 θέσεις φόρτισης για την εξυπηρέτηση 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων, πλησίον της όδευσης του ποδηλατόδρομου και συγκεκριμένα:

-Πλατεία Όθωνος

-Κεφάλα και Αρτέμιδος (έναντι Μεγάρου Χορού)

-Σόλωνος και Αριστομένους (δυτικό πεζοδρόμιο – νότια πλευρά)

-Οδός Κρήτης (δίπλα από τη στάση του αστικού – μεταξύ Φιλελλήνων και πάρκου)

-Πάρκο Πανελληνίου

-Πλατεία Ιερού Ναού Ανάστασης.

Πρόκειται για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με δικαιούχο το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενεργείας (Κ.Α.Π.Ε.) και χρηματοδότηση για το Δήμο Καλαμάτας ύψους 309.380,00 ευρώ. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμου, το οποίο συνοδεύεται και από λοιπές παρεμβάσεις, όπως «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση [εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας].

Στο σύνολό του το έργο θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Στο δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης των πολιτών μέσω φιλικών στο περιβάλλον μέσων, επιδιώκοντας τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων στον αστικό ιστό, με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, οφέλη περιβαλλοντικά και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.