Μύρου – Αλιμάκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Μύρου – Αλιμάκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Απόφαση για «Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Μύρου της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» υπέγραψε προχθές ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στην απόφαση, που ελήφθη κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου Τριφυλίας και η οποία δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: Ψ9ΞΗ46ΝΠΙΘ-ΛΦ9, αναφέρεται: «Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Μύρου (σ.σ. στην οποία υπάγεται ο οικισμός Αλιμακίου, όπου βρίσκεται ο σκουπιδότοπος που καίγεται από τη Δευτέρα) της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17/6/2024 στην ανωτέρω περιοχή σύμφωνα με το 9 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για ένα (1) μήνα, ήτοι έως και 17 Ιουλίου 2024.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας». 
Η.Γ.