Παραχώρηση χώρου από το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας για καντίνα

Παραχώρηση χώρου από  το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας για καντίνα

Στην παραχώρηση χερσαίου χώρου για την τοποθέτηση καντίνας θα προχωρήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, πρόκειται να παραχωρήσει μία θέση για καντίνα στο ανατολικό «πεζοδρόμιο» του δυτικού πάρκου του Λιμενικού Ταμείου, με την προϋπόθεση ότι δε θα προσφέρει προϊόντα που προσφέρουν τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του χώρου αυτού για το 2024, παρακαλούνται όπως εμφανισθούν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην οδό Μιαούλη 30, έως και τις 14 Ιουνίου, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας.