Συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας

Συνεδρίασε η Γνωμοδοτική  Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας

Συνεδρίασε για πρώτη φορά από τη σύστασή της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, τα μέλη της επιτροπής και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Κατά τη διάρκειά της υπήρξε ενημέρωση για το ρόλο της γνωμοδοτικής επιτροπής, τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και οι προτεραιότητές της, ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης, δόθηκε ενημέρωση για παρεμβάσεις ευπρεπισμού και συντηρήσεων που έχουν υλοποιηθεί και για άλλες που προγραμματίζονται, με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών χώρων

Το αμέσως επόμενο διάστημα, επίσης, θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και αποφάσεις σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας που θα διέπει με τη νέα αγωνιστική περίοδο τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους.

Ο δήμαρχος ζήτησε να υπάρχει ενημέρωση προς όλα τα μέλη και καλή συνεργασία, επισημαίνοντας ότι ο στόχος που έχει τεθεί δεν είναι μόνο η βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και η ορθή τους λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση συλλόγων και δημοτών, αλλά μέσα στη θητεία η ενίσχυσή τους με νέες αθλητικές δομές.