Πεντέμιση ώρες στη Δυτική Μάνη για τις δημαιρεσίες


 

Επεισοδιακή ήταν και η σημερινή διαδικασία για την εκλογή προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης κι αυτό γιατί ουδείς από τους προταθέντες από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τις θέσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα, κατάφερε να εκλεγεί κατά τις τρεις προβλεπόμενες ψηφοφορίες, με αποτέλεσμα να χρειαστούν περί τις πεντέμιση ώρες για να ολοκληρωθούν οι δημαιρεσίες.
Έτσι, με βάση τη νομοθεσία, στη θέση του προέδρου "ορίστηκε" από την πλειοψηφία ο Γ. Τσιμικλής, αντιπρόεδρος ο Β. Κοζομπόλης πό τη μείζονα μειοψηφία και γραμματέας ο Χρ. Λυμπερέας από την πλειοψηφία.

 

Όσον αφορά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, χρειάστηκαν καιοι τρεις ψηφοφορίες. Τακτικά μέλη προέκυψαν οι Χρ. Λυμπερέας, Χρ.Κισκήρας, Φώτ. Περδικέας και Σωτ. Ζαχαρέας (από την πλειοψηφία), Β. Κοζομπόλης και Δημ.Κατσικέας (από τη μειοψηφία). Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι: Καλλιόπη Μπαρμπετσέα, Σταύρος Γ. Βαβαρούτσος και Γ. Γκούζος (από την πλειοψηφία) και Κων. Λαμπρινέας και Γρηγ. Χρηστέας (από τη μειοψηφία)    

 

του Χάρη Χαραλαμπόπουλου