Γεώργιος Ζαλιάρης


Ερώτηση προ τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ, μεταξύ αυτών και της Μεσσηνίας, Θανάσης Πετράκος, με θέμα τη συνεχιζόμενη καταστροφή και καταπάτηση της περιοχής Natura στις Θίνες Κυπαρισσίας.

Όπως σημειώνουν, «με την καθοριστική ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και την ανοχή του Δήμου Τριφυλίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζεται συστηματικά η καταστροφή του μοναδικού ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους οικοσυστήματος ευρωπαϊκής σημασίας στις “Θίνες Κυπαρισσίας” του Νομού Μεσσηνίας, το οποίο ανήκει στην περιοχή NATURA με κωδικό GR 2550005.

Το συγκεκριμένο οικοσύστημα έχει ανάγκη αυστηρής προστασίας λόγω της παρουσίας ενός εκτεταμένου οικοσυστήματος αμμοθινών. Παράλληλα, έχει αυξημένη οικολογική σημασία, διότι αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη περιοχή φωλεοποίησης της χελώνας caretta caretta στη Μεσόγειο.

Το σημαντικό αυτό οικοσύστημα ανέχεται η πολιτεία να καταστρέφεται, συγκαλύπτοντας τις αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες του σημερινού ιδιοκτήτη και της εταιρείας του “Νέα Κότινος”.

Ο ιδιόκτητης επεκτείνει την ιδιοκτησία προς το δάσος και τις αμμοθίνες, τις οποίες και καταστρέφει οργώνοντάς τες και επιδιώκει να νομιμοποιήσει αυθαίρετη και παράνομη κατάτμηση, για να προχωρήσει σε ιδιωτική πολεοδόμηση και να κατασκευάσει 50 εξοχικές κατοικίες και, μάλιστα, χωρίς ΜΠΕ. Αν δοθεί άδεια για ιδιωτική πολεοδόμηση, αυτό θα έχει ως συνέπεια να παρεμβληθεί μια ζώνη τσιμέντου στη φυσική συνέχεια του δάσους και της παραλίας, προκαλώντας σημαντική βλάβη στο περιβάλλον».