Εισήγηση για κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

Εισήγηση για κατάργηση Λαϊκής  Αγοράς στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

Βάσει των ΠΔ 51/2006, ΠΔ 118/2008, Ν. 3852/2010 και Ν.2323/95 προκύπτει ότι η Λαϊκή Αγορά στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο λειτουργεί παρανόμως, καθότι είναι σαφές από τα παραπάνω ότι δε νοείται Λαϊκή Αγορά εφόσον σε αυτή δε συμμετέχουν κατά 90% πωλητές οι οποίοι πωλούν προϊόντα που προέρχονται από γη και θάλασσα.
Εισηγούμεθα την κατάργηση της εν λόγω Λαϊκής Αγοράς στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και τη λειτουργία μόνο της Λαϊκής στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας με τις ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με τα ποσοστά που προκύπτουν από το νόμο, ήτοι 90% για προϊόντα από γη και θάλασσα και 10% σε συναφή είδη βιομηχανίας, εφόσον βέβαια υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, θέση που είναι σύμφωνη με τις απόψεις του εμπορικού κόσμου της πόλης μας.

Νικόλαος Φωτέας
Επικεφαλής, μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ
 
Κελλαράκος Ευστράτιος
Δημοτικός σύμβουλος, γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ