Ηλεκτρονικά η πιστοποίηση δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης


Η πιστοποίηση της λεγόμενης ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η οποία τους κατοχυρώνει το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το 2015, έχει συντελεστεί ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
Η φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας, είναι απαιτητή μόνο για τους μακροχρόνια ανέργους.
Επίσης, η απογραφή των έμμεσων μελών για κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να διενεργείται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.ika.gr, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Υποβοήθηση για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο μπορούν να λαμβάνουν στα ΚΕΠ.
Η δε Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καλεί τους ασφαλισμένους να αξιοποιούν αυτές τις εναλλακτικές δυνατότητες, προκειμένου να μην υφίστανται την ταλαιπωρία αναμονής. Παρ’ όλα αυτά, «εκφράζουμε τη λύπη μας για την αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησής τους, αδυναμία όμως που οφείλεται στη δραματική μείωση του προσωπικού του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια».