Δημοπρατείται η επισκευή του προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας


Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου, η δημοπράτηση του έργου που αφορά την επισκευή του προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.300.000 € και οι πόροι για την υλοποίησή του προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2016.
Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφτεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας  και του Δήμου Τριφυλίας.
 
Ζημιές
Μετά την κατάρρευση του λιμανιού και τμήματος του παλαιού και νέου μόλου,  κρίθηκε αναγκαία η άμεση επισκευή του. Με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί έγινε μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την οριστική μελέτη λιμενικών έργων που έχει εγκριθεί και την σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη.
Οι μεγαλύτερες ζημιές στο λιμάνι, προκλήθηκαν από ισχυρούς κυματισμούς. Κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε ο μελετητής του έργου τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά και άλλες φορές, διαπιστώθηκε ότι ο προσήνεμος μόλος (το νέο τμήμα) του λιμανιού της Κυπαρισσίας υπέστη σοβαρές βλάβες μετά τη δράση των σφοδρών κυματισμών στις 9 και 10 Δεκεμβρίου του 2012. Συγκεκριμένα στη συμβολή του υφιστάμενου τμήματος του προσήνεμου μόλου με τη επέκταση του που έγινε το 2008, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές:
– στην εξωτερική θωράκιση του μόλου από φυσικούς και τεχνητούς ογκόλιθους, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς με αποτέλεσμα πλέον η κυματική ενέργεια να μην εκτονώνεται και να δρα ευθέως επί του έργου.
– ο προφυλακτήρας τοίχος από σκυρόδεμα ρηγματώθηκε σε πολλές θέσεις και παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο. Στην ουσία έχει αποδιοργανωθεί η ενιαία συμπεριφορά του απέναντι στη δράση του κυματισμού και,
– το δάπεδο του κρηπιδώματος από σκυρόδεμα έχει πλήρως αποδιοργανωθεί.

Επιπτώσεις
Οι μεγάλες ζημιές στον προσήνεμο μόλο έχουν σοβαρές επιπτώσεις και για το υπολειπόμενο τμήμα του νέου μόλου και η λιμενολεκάνη δεν παρέχει την προστασία που απαιτούν οι κανονισμοί με κινδύνους για ζημιές στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.
Παρατηρήθηκε επίσης, ότι τα προβλήματα που εντοπίζονται στο λιμένα είναι:
–          Ανάκλαση των εισερχόμενων κυματισμών πάνω στα κατακόρυφα κρηπιδώματα.
–          Το  μικρό  βάθος  της  λιμενολεκάνης  δημιουργεί  υψηλή   φυσική   συχνότητα  της λίμενολεκάνης.
–          Οι κυματικές συνθήκες στην περιοχή της παλαιάς λίμενολεκάνης όπου το νερό εγκλωβίζεται και κατακλύζει τα νέα κρηπιδώματα και δημιουργεί δίνη στην άκρη του προβλήτα.
–          Το μεγάλο εύρος της εισόδου του λιμένα.
–          Η εισερχόμενη ρεστία εντός της λιμενολεκάνης.
–          Η κυματική υπερπήδηση του νέου τμήματος του προσήνεμου μόλου που επιδρά και στην κυματική διαταραχή της υπήνεμης πλευράς του μόλου.
 
Τα έργα
Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ντίνα Νικολάκου, αναφερόμενη στο έργο είπε ότι η Περιφέρεια έχει επισημάνει πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθούν στο λιμάνι της Κυπαρισσίας οι ζημιές που έχει υποστεί και να προστατευτεί το υπολειπόμενο τμήμα του προσήνεμου μόλου, του υπήνεμου και της λιμενολεκάνης. 
«Είναι μια προσπάθεια που η περιφέρεια την έχει ξεκινήσει από το 2013 αλλά έπρεπε να προηγηθούν πολλές εγκρίσεις από διάφορους φορείς, οι οποίες τώρα ολοκληρώθηκαν. Τεχνικά το έργο προβλέπει εξωτερική θωράκιση του μόλου στο σημείο που έχει υποστεί ζημιές και στο σημείο συμβολής της επέκτασής του με τον παλιό μόλο», σημείωσε η κα Νικολάκου.
Εξήγησε επίσης, ότι τα στάδια του έργου είναι 3:
–          Εξωτερική θωράκιση από φυσικούς και τεχνητούς ογκόλιθους.
–          Αποκατάσταση των ζημιών του κρηπιδότοιχου και του δαπέδου και του κρηπιδώματος του νεοκατασκευασμένου προσήνεμου μόλου.
–          Αποκατάσταση των ζημιών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
«Με την υλοποίηση αυτών των έργων αποκαθίστανται οι ζημιές που έχει υποστεί το λιμάνι, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το υπολειπόμενο τμήμα του παλιού και του νέου μόλου, καθώς και η λιμενολεκάνη. Είναι ένα έργο που το έχει άμεση ανάγκη η περιοχή και είναι διαχρονικό αίτημα από τότε που έγιναν οι ζημιές. Η Κυπαρισσία  είναι περιοχή με ιδιαίτερη δυναμική, μετά τις προσπάθειες που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή για τουριστική ανάπτυξη και προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Ο Δήμος Κυπαρισσίας είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, είτε τουρισμού, είτε αφορούν τα αγροτικά προϊόντα και μας δείχνει ότι βρίσκεται σε μια δυναμική ανοδική πορεία. Η παρέμβαση αυτή με το λιμάνι θα βοηθήσει πολύ την περιοχή», κατέληξε η αντιπεριφερειάρχης.
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο που θα το εκτελέσει.

Της Βίκυς Βετουλάκη