Τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας για την Ολυμπία Οδό


Με την 1071/12-10-2017 απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 2014-2020», ύστερα από τις επίμονες προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης. Έτσι, ο δρόμος για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου ανοίγει, διαψεύδοντας τις γνωστές «Κασσάνδρες» και τις αβάσιμες προβλέψεις τους.
Υπενθυμίζουμε πως το 2013 η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είχε απεντάξει το συγκεκριμένο έργο από τη σύμβαση παραχώρησης, χωρίς να απολογηθεί ποτέ γι’ αυτό. Τα έργα Πάτρα – Πύργος και Καλό Νερό – Τσακώνα προέκυψαν από τη μείωση του φυσικού αντικειμένου της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Απεντάχθηκαν από την παραχώρηση και αποκλείστηκαν από την κοινοτική χρηματοδότηση. Οι τότε κυβερνώντες οδηγήθηκαν σ’ αυτή τη μοιραία επιλογή, αφού είχαν καταφέρει τον απόλυτο εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της Ολυμπίας οδού.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επιλέγοντας ένα διαφορετικό τρόπο (8 εργολαβίες), εξασφαλίζει  ταυτόχρονα χαμηλότερο κόστος και περισσότερη εργασιακή απασχόληση και ωφελιμότητα. Ήδη έχει καταφέρει σ’ όλους τους διαγωνισμούς να επιτύχει σοβαρές εκπτώσεις και να υπάρχει ωριμότητα για το ξεκίνημα των έργων.
Είναι ένα έργο που πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς της Πελοποννήσου μέχρι την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, με την επικέντρωση της δράσης τους στη βελτίωση και ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου από τον Πύργο έως την Τσακώνα (σύνδεση με “ΜΟΡΕΑ”).
Είναι γνωστό πως η σημερινή κυβέρνηση κατάφερε τις προμελέτες που υπήρχαν για το τμήμα Καλό Νερό – Τσακώνα, έπειτα από συμφωνία με τον «Μορέα», να αναλάβει η κοινοπραξία να τις παραδώσει σε οριστική – τελική μορφή για τη δημοπράτηση του έργου. Σήμερα είναι ανάγκη να επισπευθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του έργου συγκεκριμενοποιώντας τον τρόπο χρηματοδότησής του.
Όσον αφορά στο τμήμα από τον Πύργο έως το Καλό Νερό, σεβόμενοι την περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Καϊάφα επιβάλλεται να προσαρμοστεί η μελέτη της “Ολυμπίας Οδού”, έτσι ώστε και αναπτυξιακά να ενταχθεί αυτό το κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, αλλά και το υπόλοιπο τμήμα να βελτιωθεί ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας συνθήκες υψηλής οδικής ασφάλειας.
Πρέπει όλοι, λοιπόν, αυτοδιοίκηση και κοινωνικοί φορείς, να πιέσουμε για να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση και της Ολυμπίας Οδού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της περιοχής, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας  και την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών που διασχίζει αυτός ο οδικός άξονας.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, επικροτώντας τη θετική εξέλιξη της ένταξης του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι την Τσακώνα.