Χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού για στερεωτικές εργασίες σε μνημεία


Δύο χρηματοδοτήσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η πρώτη χρηματοδότηση είναι ύψους 25.000 ευρώ και θα διατεθεί για επείγουσες στερεωτικές επεμβάσεις στο καθολικό της   της Μεσσηνιακής Μάνης.
Η δεύτερη πίστωση είναι συμπληρωματική, ύψους 10.000 ευρώ και θα διατεθεί για την προμήθεια υλικών για επείγουσες στερεωτικές επεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.