Νέο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα επί της οδού Ναυαρίνου


Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και κάμπινγκ στην Αρχαία Φενεό Κορινθίας. 
Αναλυτικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης DNCK ΑΞΕΤΕ που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 3 αστέρων, 66 κλινών, 25 δωματίων, από μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου, στην Καλαμάτα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 969.245,07 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 969.245,07 ευρώ.
Παράλληλα, ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης της επιχείρησης dimitris koukoumelis, που αναφέρεται στην δημιουργία κάμπινγκ 3 αστέρων στην Αρχαία Φενεό Κορινθίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 612.209,12 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 567.046,59 ευρώ.
Επίσης, οικονομική ενίσχυση 411,5 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με προχθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από αυτές, 1.786 εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και 741 εντάσσονται στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υψηλή επενδυτική ζήτηση καθώς και η ανάγκη να υποστηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ποιοτικά επενδυτικά σχέδια οδήγησε στην απόφαση της αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο.
Έτσι, στην αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ προστέθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους έντεκα περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠAΝΕΚ από 120 σε 240 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά, η δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411,5 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών σχεδίων συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 802,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στις ιστοσελίδες των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Τέλος, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, αλλά και η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, αποτελούν βασικό στόχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού και βασική προϋπόθεση για  την εκπλήρωση των στόχων σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιχειρησιακά Προγράμματα, Μέτρα ή Δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται σε όλες τις Προγραμματικές Περιόδους (ΕΣΠΑ) αλλά και στο πλαίσιο των προβλέψεων του Αναπτυξιακού Νόμου.
Οι συνέργειες και συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια και στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά.
Α.Π.