«Στο έλεος» της Airbnb η αγορά ακινήτων & τουρισμού

«Στο έλεος» της Airbnb η αγορά ακινήτων & τουρισμού

Η… αγοραία σχετικά νέα κακοκαιρία «Airbnb», που, χωρίς ακόμα ιδιαίτερη μελέτη και ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, πλήττει –πέραν των θετικών επιπτώσεων- την τουριστική αγορά, την αγορά ακινήτων και τη στεγαστική αγορά, θα αποτελέσει πεδίο μελέτης τριών υπουργείων (Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας), σύμφωνα με σχετική κυβερνητική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη επιτροπή των τριών υπουργείων θα μελετήσει αναλυτικά το ζήτημα και θα προτείνει δράσεις εξισορρόπησης των θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν προκληθεί.
Όπως πλέον σαφώς προκύπτει από την «επικράτηση» της «μόδας» των βραχυχρόνιων μισθώσεων, υπάρχουν βεβαίως και θετικές επιπτώσεις (προϊούσης αμείωτης και της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης), που κυρίως είναι η δυνατότητα ενός ικανοποιητικού συμπληρωματικού «τουριστικού» εισοδήματος σε ιδιοκτήτες έως δύο ακινήτων για ενοικίαση έως και 90 ημέρες το χρόνο ανά ακίνητο ή για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, με «απλή δήλωση» στη σχετική πλατφόρμα, αλλά χωρίς κανένα άλλο (πλην του φορολογικού) έλεγχο.
Όμως, υπάρχουν μάλλον περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις:
•Μείωση της προσφοράς κατοικίας και εκτόξευση των τιμών των ενοικίων.
•Εξώσεις ή… αυξήσεις ενοικίων. Τα προηγούμενα χρόνια λόγω κρίσης πολλοί ιδιοκτήτες δεν έκαναν ανανέωση συμβολαίου, λόγω του φόβου να χάσουν τον ενοικιαστή τους, αλλά τώρα εκμεταλλεύονται την ουσιαστική ανυπαρξία συμβολαίου και είτε πιέζουν για υπογραφή νέου με εξωφρενικά ποσά είτε προχωρούν σε έξωση για να νοικιάσουν το ακίνητό τους στο Airbnb.
•Ανεξέλεγκτη επέκταση της «γκρίζας τουριστικής αγοράς», με άμεσες επιπτώσεις –πέραν των οικονομικών επιπτώσεων στην «φανερή» τουριστική αγορά- και στην ποιότητα των παρεχόμενων (τουριστικών) υπηρεσιών και στον έλεγχο τους. Αυτό το γεγονός, με πρόσθεση και της έλλειψης ουσιαστικών κεντρικών και κυρίως αυτοδιοικητικών τουριστικών πολιτικών για τη δημιουργία, την προστασία και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τοπικών τουριστικών προϊόντων, «χρεώνει» ακόμα περισσότερο την τουριστική ανάπτυξη των τόπων.

επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος