“Πέφτει αυλαία” για το leader Μεσσηνίας

“Πέφτει αυλαία” για το leader Μεσσηνίας

Μεγάλη επενδυτική ζήτηση, αλλά «τα λεφτά είναι λίγα»…

«Πέφτει η αυλαία» για το Leader Μεσσηνίας για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2. «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα). Συγκεκριμένα, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 23 Αυγούστου, μαζί… με τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα, με ασφαλείς πληροφορίες μας, η επενδυτική ζήτηση είναι μεγαλύτερη της ικανότητας στήριξης του Leader Μεσσηνίας, η οποία είναι δεδομένη και ανέρχεται στα 3.685.000,00 €.Το συνολικό αυτό ποσό των επιδοτήσεων (δημόσιας δαπάνης) αναφέρεται στην πρόσκληση ως «ενδεικτική κατανομή», που σημαίνει ότι μπορεί (δύσκολα) να υπάρξει μια σημαντική αύξηση του.
Μεγαλύτερη ζήτηση παρατηρείται στην υποδράση 19.2.3.3. «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέατουτουρισμούμεσκοπότηνεξυπηρέτησητων στόχωντηςτοπικήςστρατηγικής». Δηλαδή, στην στήριξη (επιδότηση) πολύ μικρών κυρίως δευτερευόντων τουριστικών καταλυμάτων (ανεξάρτητες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τουριστικά επιπλωμένα διαμερίσματα και δωμάτια), όπου η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη (επιδότηση) ανέρχεται στα 1.675.000,00 €. Ας σημειωθεί, ότι από το «καλάθι» της παραπάνω επιδότησης (1.675.000,00 €) έχουν να παίρνουν στήριξη και επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.
Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι ο προβλεπόμενος μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων είναι πλέον βέβαιος. Και ο ανταγωνισμός συνίσταται στην συγκέντρωση ανά επενδυτικό σχέδιο όσο γίνεται περισσότερων μορίων βαθμολόγησης, με «άριστα» τα 100, που βέβαια δεν είναι και επιτεύξιμο σε καμία περίπτωση, καθώς το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να καλύπτει πάρα πολλές προϋποθέσεις επιλογής, τις οποίες έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ
Πιο συγκεκριμένα και «λαϊκά»:
Ο σύμβουλος – μελετητής μπορεί και πρέπει να οργανώσει ένα πλήρη και αξιολογήσιμο φάκελο και να συμβάλει στην βαθμολογούμενη «πληρότητα» του φακέλου (που είναι «εκ των ουκ άνευ») και στη «σαφήνεια» του επενδυτικού σχεδίου (10/100 μόρια). Όλα, όμως, τα υπόλοιπα βαθμολογικά κριτήρια – μόρια μπορεί ο σύμβουλος να τα οργανώσει – συμβουλέψει – υποστηρίξει, αλλά αποτελούν βάρος του επενδυτή να τα αποδείξει…
Να αποδείξει (ο επενδυτής ουσιαστικά), δηλαδή, ότι:
Η σκοπιμότητα της πρότασης εξυπηρετεί τους ειδικούς ή στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράμματος Leader (έως 10/100 μόρια). Πράγμα που εξαρτάται από την επενδυτική ιδέα του επενδυτή.
Η επενδυτική πρόταση ικανοποιεί όσο γίνεται περισσότερο τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης υποδράσης του προγράμματος Leader. Εντάξει, ίδρυση τουριστικού καταλύματος (υποδράση 19.2.2.3 – τουρισμός), αλλά πόσο προσφέρει συμπληρωματικές  υπηρεσίες και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, που είναι η προτεραιότητα; (έως 5/100 μόρια)
Προωθεί την νεανική επιχειρηματικότητα, έως 35 ετών (5/100 μόρια).
Προωθεί την γυναικεία επιχειρηματικότητα (5/100 μόρια)
Διαθέτει συναφή γνώση και εκπαίδευση (5/100 μόρια)
Διαθέτει συναφή εμπειρία (4/100 μόρια)
Έχει τη δυνατότητα διάθεσης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής (έως 5/100 μόρια)
Προστατεύει το περιβάλλον, με συγκεκριμένες δαπάνες (έως 8/100 μόρια)
Η αρχιτεκτονική είναι συμβατή με την τοπική αρχιτεκτονική (για υπάρχοντα κτίρια), δηλαδή πρόκειται για διατηρητέο κτίριο ή το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό (4/100 μόρια).
Υπάρχει ετοιμότητα άμεσης έναρξης της επένδυσης (άδειες), εάν εγκριθεί (έως 10/100 μόρια)
Ο φορέας επένδυσης έχει συσταθεί ή όχι (έως 4/100 μόρια)
Προβλέπεται εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (4/100 μόρια)
Το κόστος της επένδυσης (συνολικός προϋπολογισμός) είναι ρεαλιστικός και αξιόπιστος (έως 12/100 μόρια)
Παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες / προϊόντα (4/100 μόρια). Υπάρχει δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού).

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΝΣΤΑΣΗ…
Τώρα, μερικοί θα σκεφτούν, μη μου πείτε ότι… υπερβάλλω, εάν υπάρχει δυνατότητα και τρόπος επηρεασμού της τελικής βαθμολογίας… Εάν χρειάζονται κάποιο… μέσον!
Το υποκειμενικό κριτήριο του αξιολογητή υπεισέρχεται σε αρκετά κριτήρια επιλογής – βαθμολόγησης. Και στο πρόγραμμα αυτό και σε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα προγράμματα ΕΣΠΑ. Σας το βεβαιώνει ο γράφων με την ιδιότητα του και ως αξιολογητή επενδυτικών σχεδίων ΕΣΠΑ. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς η οικονομοτεχνική ανάλυση που απαιτείται είναι απλώς η  επαρκής και η αναγκαία, για το λόγο ότι αφορούν σε πολύ μικρές επενδύσεις και δεν είναι ανάγκη να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το κόστος μελέτης, αφήνοντας έτσι «υποκειμενικό περιθώριο», χώρο για εκτιμήσεις από τον αξιολογητή.
«Εξαφανίζεται» αυτό μόνο στον Αναπτυξιακό Νόμο, που απαιτεί εξαντλητικά λεπτομερή οικονομοτεχνική μελέτη – ανάλυση και πάρα πολλούς οικονομοτεχνικούς πίνακες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και δείκτες απόδοσης, με αποτέλεσμα η βαθμολογία κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι απόλυτα αντικειμενική, καθώς εξάγεται με μαθηματική ακρίβεια μόνο από μαθηματικούς τύπους βαθμολόγησης.
Στο Leader υπάρχουν μερικά μόνο κριτήρια που έχουν κλίμακα μοριοδότησης, από – έως, με εκτίμηση του αξιολογητή. Τα περισσότερα, όμως, είναι «κλειδωμένα», δηλαδή η μοριοδότηση εξάγεται απόλυτα αντικειμενικά.
Επομένως, πριν τα βάλετε με την… ατυχία σας, κοιτάξτε καλύτερα τον φάκελο σας! Και εάν υπάρχουν βάσιμες βαθμολογικές διαφωνίες, υπάρχει – προβλέπεται πάντα η διαδικασία των ενστάσεων, όπου μπορείτε να αποδείξετε το «δίκιο σας»…