Κατάθεση τροπολογίας για τα δάνεια των πυροπλήκτων από τους Βουλευτές Οδ. Κωνσταντινόπουλο και Μ. Κατρίνη

Κατάθεση τροπολογίας για τα δάνεια των πυροπλήκτων από τους Βουλευτές Οδ. Κωνσταντινόπουλο και Μ. Κατρίνη

Τροπολογία στο νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πυρόπληκτοι με τα δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί, κατέθεσαν οι βουλευτές Αρκαδίας και Ηλείας του ΚΙΝ. ΑΛ., Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Μιχάλης Κατρίνης αντίστοιχα.
«Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες κάτοικοι των πυρόπληκτων νομών του 2007 κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες και τις υποδομές τους, με τη λήξη στις 31/12/2019 της κάλυψη των εγγυήσεων που είχε εκδώσει το ελληνικό Δημόσιο ταυτόχρονα με την έγκριση των δανείων στους πυρόπληκτους» όπως εξηγούν.
Με την τροπολογία που κατέθεσαν οι δύο βουλευτές ζητείται να δοθεί παράταση για τρία χρόνια, μέχρι 31/12/2022, η οποία θεωρείται επιβεβλημένη, για να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις για τους πυρόπληκτους επαγγελματίες και πολίτες.
Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση και η τροπολογία:
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη προσθήκη – τροπολογία επεκτείνεται η δέκατής εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 που λήγει στις 31/12/2019 κατά 3 χρόνια, ήτοι μέχρι 31/12/2022.
Με την με αριθμό 2/54310/0025/ 13.9.2007 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1858 B΄) δόθηκε εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούσαν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Η κάλυψη των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια των πυρόπληκτων ήταν δεκαετής με έναρξη την 31/12/2009 και λήγει στις 31/12/2019.
Στόχος της δανειοδότησης με κάλυψη εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ήταν να συνεχίσουν οι πυρόπληκτοι την παραγωγική τους δραστηριότητα, καθώς και να επισκευάσουν τις κατοικίες τους και άλλες απαραίτητες υποδομές.
Η παροχή των κρατικών αυτών εγγυήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση και δεν παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού με βάση το άρθρο 107 της γενικής συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενισχύσεις που δίνονται για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (όπως οι μεγάλης έκτασης πυρκαγιές του 2007) δε θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις και δεν παραβιάζουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
Η αρνητική συγκυρία όμως συνεχίστηκε, για τους περισσότερους από τους πυρόπληκτους δανειολήπτες, αφού η προσπάθεια ανασύνταξης της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή επισκευής των κατοικιών και των υποδομών τους συνέπεσε με τη μακροχρόνια οικονομική κρίση που ακολούθησε αμέσως μετά και έπληξε τη χώρα από το 2008.
Η ραγδαία και βαθιά κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και αδυναμία ομαλής αποπληρωμής των δανείων προς τις τράπεζες, με αποτέλεσμα τα δάνεια αυτά να γίνουν «κόκκινα» (μη εξυπηρετούμενα). Στην εξέλιξη αυτή, εκτός της οικονομικής κρίσης, συνέτεινε η δυστοκία που παρατηρήθηκε στη διαδικασία ρύθμισης του δανείου με ευθύνη των τραπεζών, αλλά και η αναποτελεσματικότητα του Ν.4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Αυτή τη στιγμή χιλιάδες κάτοικοι των πυρόπληκτων νομών του 2007 κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες και τις υποδομές τους, με τη λήξη στις 31/12/2019 της κάλυψης των εγγυήσεων που είχε εκδώσει το ελληνικό Δημόσιο ταυτόχρονα με την έγκριση των δανείων στους πυρόπληκτους.
Οι πυρόπληκτοι δανειολήπτες των νομών αυτών θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρά μέτρα όπως η δέσμευση λογαριασμών, η κατάπτωση φορολογικής ενημερότητας, ακόμα και κατασχέσεις σε βάθος χρόνου χωρίς καμία δυνατότητα ρύθμισης, αφού το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι ανενεργό και αναμένεται να ενεργοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.
Η παράταση για τρία χρόνια μέχρι 31/12/2022 θεωρείται επιβεβλημένη, για να αποφευχθούν μη ανατρέψιμες και καταστροφικές επιπτώσεις για τους πυρόπληκτους επαγγελματίες και πολίτες.
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 «Άρθρο…»
Ρυθμίσεις θεμάτων για τους πυρόπληκτους του 2007
Στο τέλος της 7ης παραγράφου του Άρθρου 2 του νόμου 3816/2010 (Α΄ 6) προστίθεται η πρόταση: «Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που χορηγήθηκαν με την αριθμό 2/54310/0025/ 13.9.2007 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1858 B΄) παρατείνονται μέχρι 31/12/2022»