Στην Καλαμάτα τον Ιανουάριο του 1926


ΣΕΜΝΟΠΡΕΠΗΣ και επιβάλλουσα εγένετο χθες η κηδεία του αποβιώσαντος Παναγ. Τζαϊλοπούλου, εμπόρου αποικιακών και διατελέσαντος επί πολλά έτη προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Αποικιακών Εδωδίμων Γεώργιος Χρηστέας καταθέτων επί της σορού του εκλιπόντος βαρύτιμον στέφανον, προσεφώνησεν ως εξής:

«ΑΓΑΠΗΤΕ συνάδελφε, ο Σύλλογος των εν Καλάμαις Εμπόρων Αποικιακών και Εδωδίμων δι’ εμού σοι καταθέτει τον στέφανον τούτον, εις ένδειξιν της μεγάλης εκτιμήσεως και αγάπης. Εις τους βαρυπενθούντας δε οικείους Σου ο Σύλλογος εύχεται την εξ Ύψους παρηγορίαν».

-Ο προ ημερών φονεύσας τον Νικόλαον Δημόπουλον αρχιφύλαξ της περιοχής Θουρίας Γρ. Φλέσσας συνελήφθη παρά του διευθυντού του τμήματος Θουρίας ανθυπασπιστήν Σαρολοπίδη και ωδηγήθη χθες ενταύθα.

-Η επί των εράνων επιτροπή υπέρ της Αεροπορικής Αμύνης της χώρας εκ του Σου Μητροπολίτου μας, του Νομάρχου, των προέδρων Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου, των διευθυντών των Τραπεζών και άλλων συμπολιτών, έκαμε χθες έναρξιν του έργου της συλλογής εράνων από των καταστημάτων της πόλεως.