Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΧΘΕΣ την πρωίαν εις την οδόν Αριστομένους και εγγύς του καταστήματος ηλεκτροφωτισμού παρεσύρθη υπό διτρόχου και ετραυματίσθη εις την κεφαλήν ο Γεώργιος Κατσαφαρόπουλος. Ο οδηγός του ετράπη εις φυγήν, ως εκ τούτου δε δεν κατέστη δυνατόν να γνωσθή το ονοματεπώνυμόν του.

-ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΣΑΝ εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον οι Κυρ. Γ. Αργυρίου επί παραβάσει της διατάξεως περί τροχαίας κινήσεως, Θ. Αργυρόπουλος οινομάγειρας επί παραβάσει της διατάξεως περί κλεισίματος των καταστημάτων και οι καραγωγείς Γ. Ρισβάνης και Α. Κούτρος επί παραβάσει του νόμου περί οδοστρωμάτων.

-ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ δι’ Αθήνας η Δις Όλγα Ηλιακοπούλου μοδίστα Γυναικείων Πίλων προς προμήθειαν διαφόρων ειδών της θερινής σαιζόν δια τον πλουτισμόν των εν Μερόπη και Μελιγαλά Καταστημάτων της. Το εν Μερόπη κατάστημα κατά την απουσίαν της θα μένη ανοικτόν υπό την διεύθυνσιν της αδελφής της Χριστίνας.