Πριν 94 χρόνια


ΠΡΟΧΘΕΣ ο εκ του χωρίου Παιδεμένου της Περιφερείας Λιγουδίστης,  Ι. Αποστολόπουλος, απήγαγεν εκουσίως την συγχώριόν του δεκαοκταέτιδα Ζαχάρω θυγατέρα Γ. Στεφανοπούλου, η οποία εγκαταλείπουσα την πατρικήν οικίαν αφήρεσε δραχ. 3.000 εις μετρητά και 8.000 εις έντοκα γραμμάτια, καθώς κατήγγειλεν ο πατήρ της εις την Αστυνομίαν. Το ερωτικόν ζεύγος συνελήφθη την επομένην της απαγωγής, παραπέμπτεται δε εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

  • ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ χθες εις την Αστυνομίαν, ότι ο Παναγ. Αγγουράς ετραμάτισε δι’ ασήμαντον αφορμήν την Μαρίαν Μάλαμα εις διάφορα του σώματός της μέρη.
  • ΕΙΣ την πλατείαν των Ασκήσεων αποφάσει των αξιωματικών της Φουράς, θα ανεγερθή ηρώον των πεσόντων κατά τους πολέμους Μεσσηνίων. Το ηρώον θα ανεγερθή δια προαιρετικών εισφορών, ως πληροφορούμεθα, θα είναι δε μεγαλοπρεπέστατον.
  • ΧΘΕΣ την πρωίαν συνελήφθησαν υπό των αστυνομικών οργάνων εις το παρά τα κρεοπωλεία καφενείον του Φ. Σωτηρόπουλου, παίζοντες απηγορευμένα τυχηρά παιγνίδια, οι Ν. Χαντάκος, Ευστ. Καλυβιώτης, Ν. Σκιαδόπουλος και Ηλ. Γκουβάτσος, οι οποίοι οδηγηθέντες εις το αστυνομικόν τμήμα παραπέμπονται εις το επ’ αυτοφώρω Πλημμελειοδικείον.