Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο προς ψήφιση… προσοχή… SOS!

Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο  προς ψήφιση… προσοχή… SOS!

Μετά την επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση σοβαρών περιβαλλοντικών οργανώσεων (WWF, Green Peace κ.λπ.) για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας…», δικαιολογημένα οφείλουμε να ανησυχούμε για όλες τις προστατευόμενες περιοχές Natura κ.λπ. και για την προστασία της υγείας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα για τη Δυτική Πελοπόννησο και ειδικά για τον Κυπαρισσιακό κόλπο, στον οποίο βρίσκεται η Natura περιοχή της Ελαίας, ελπίζουμε το παρόν ν/σ, εφόσον ψηφιστεί ως έχει, να μην αποτελέσει αφορμή για τα γνωστά σχέδια υπερεκμετάλλευσης και καταστροφής της πράγματι μοναδικής ομορφιάς περιοχής (Δάσος Ελαίας κ.λπ.).

Οι τοπικοί φορείς (Δήμος Τριφυλίας, Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και οι επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί κ.λπ.) έχουν άποψη για το θέμα και τους κινδύνους που παραμονεύουν απο την ψήφιση του ν/σ;

Αν ναι, τις έχουν γνωστοποιήσει στην όποια (μηδενική θα έλεγα) διαβούλευση έχει γίνει;

Θα ενημερώσουν σχετικά την κοινωνία;

Η όποια σιωπή τους, εφόσον συνεχιστεί, να μην είναι αφορμή για την οικοπεδοποίηση της περιοχής… 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687487968743987&id=100024483707593).  

Μπάμπης Βακαλόπουλος