Αλλάζει ριζικά το τοπίο με το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο

Αλλάζει ριζικά το τοπίο με  το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2020-2021) για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, καθώς και οι πρώτες δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, που προτείνονται προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κ.. Μουσουρούλης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ηγεσία του ΔΕΣΦΑ δεσμεύθηκε ισχυρά για την παροχή φυσικού αερίου (υψηλή τάση) στις λιγνιτικές περιοχές.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη νέα έξοδο Μεγαλόπολης, ο σταθμός Μέτρησης και  Ρύθμισης θα συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Μικρών Έργων, ώστε να προχωρήσει ο Διαχειριστής στην έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα, το έργο μπορεί να είναι έτοιμο για λειτουργία εντός 28 μηνών από την ημερομηνία έναρξης. Συμφωνήθηκε, ωστόσο, ότι μέσω προσωρινής εγκατάστασης ενός φορητού Μετρητικού Σταθμού περίπου 2 χιλιόμετρα από την τοποθεσία κατασκευής του μόνιμου σταθμού, το έργο θα είναι λειτουργικό εντός έξι μηνών.

Η απόφαση αυτή είναι δεδομένο ότι αλλάζει άρδην το τοπίο με το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο, αφού με τη λειτουργία του στη Μεγαλόπολη αναμένεται να μειωθεί και ο χρόνος για τη διανομή του και στις άλλες πόλεις της, μεταξύ αυτών στην Καλαμάτα.

Α.Π.