Επαναλειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου από την Πέμπτη


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων, έλαβε απόφαση επαναλειτουργίας της αγοράς ειδών ελαφράς βιοτεχνίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου από την προσεχή Πέμπτη, 14 Μαΐου, και για κάθε Πέμπτη, και πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κυβερνητικές αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πανδημίας του COVID 19 από την 11η Μαρτίου είχε ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. αποφάσισε για τους αδειούχους μικροπωλητές τα εξής: Η αγορά θα διενεργείται μια φορά την εβδομάδα -κάθε Πέμπτη- και θα συμμετέχουν εναλλάξ οι μισοί μικροπωλητές κάθε φορά. Επαναχάραξη 13 θέσεων μικροπωλητών (12,5m2 η καθεμιά). Κατάργηση παραχώρησης διπλών θέσεων σε μικροπωλητές. Κατάργηση θέσεων από τις στοές για την αποφυγή συνωστισμού. Στην αγορά δικαιούνται να συμμετέχουν οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι σχετικών αδειών και η φυσική παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε έκτακτες και μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση από άτομα πρώτου βαθμού συγγενείας του πωλητή (μόνο ένας κάθε φορά). Σε περίπτωση απουσίας μικροπωλητή, η θέση του παραμένει κενή και απαγορεύεται ρητά η κατάληψη – πλήρωσή της από άλλον μικροπωλητή

Επίσης, όσον αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, εγκρίθηκε η επαναλειτουργία τους από χθες και πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κυβερνητικές αποφάσεις.