Με μάσκα, γάντια, αντισηπτικά και χωρίς κλιματισμό οι εξετάσεις και τα μαθήματα οδήγησης


Από τη Δευτέρα, αλλά πάντα με αυστηρούς κανόνες, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα οδήγησης από τις σχολές οδηγών, σύμφωνα με την ενημέρωση που έφτασε στις Διευθύνσεις Συγκοινωνιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα πράγματα λόγω κορωνοϊού αλλάζουν και στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, καθώς πλέον οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς και οι πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας θα διενεργούνται παρουσία ενός και μόνο εξεταστή.

Από τη Δευτέρα με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, όπως ο αριθμός των υποψηφίων στις αίθουσες να είναι μειωμένος κατά 50%, καθώς και χρήση προστατευτικής μάσκας, θα αρχίσουν και οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης.

Μέτρα

Τα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. θα διενεργούνται με ευθύνη του διευθυντή σπουδών της σχολής υποχρεωτικά υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση των εκπαιδευομένων δε θα είναι μικρότερη των 2 μέτρων.

Έως 31 Μαΐου εξακολουθεί να ισχύει η αναβολή διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C και CE και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

Ειδικότερα από τις 11 Μαΐου επιτρέπεται ο προγραμματισμός θεωρητικών και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ, D1, D1E, D και DE και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D και DE με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης θα πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζομένων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

Η δοκιμασία των προσόντων και συμπεριφοράς οδηγών, όπως και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι., θα διενεργείται:

-Χρησιμοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας

-Ειδικά για τις κατηγορίες Β και ΒΕ, με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζεται ανά επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας

-Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιμασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών.

Μάσκα, γάντια και αντισηπτικά

Επίσης, η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιούνται υπό την προϋπόθεση:

-Να χρησιμοποιούνται μάσκα, γάντια και αντισηπτικό διάλυμα ή μαντηλάκια

-Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και με ανοιχτά παράθυρα

-Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου)

-Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό (προβλεπόμενα εγκεκριμένο κράνος, προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και υποδήματα). Σε περίπτωση που δε διαθέτει προστατευτικό ρουχισμό, επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.

Της Βίκυς Βετουλάκη