Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν εν Κυπαρισσία και εν τη οικία του Ι. Σκαργιώτου ετελούντο οι γάμοι Χρ. Κανελλοπούλου, ενώ δε ο ιδιοκτήτης περιεργάζετο το περίστροφόν του, εξεπυρσοκρότησε τούτο αιφνιδίως και εφόνευσε τον εν τω υπογείω της οικίας ευρισκόμενον αδελφόν του γαμβρού Δημ. Κανελλόπουλον.

-ΑΠΟ τινών ημερών ήρχισεν εις το γυμναστήριον του γυμναστικού συλλόγου η τακτική προπόνησις των αθλητών δια τους μέλλοντας να λάβουν χώραν περί τα τέλη Ιουνίου Παμμεσσηνιακούς αγώνας, των οποίων θα κληθούν να μετάσχουν όλοι οι εν τη πόλει γυμναστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Ταυτοχρόνως με την τέλεσιν των αγώνων θα γίνη και μεγάλη επίδειξις του ενταύθα Σώματος Προσκόπων. Των αγώνων θα μετάσχουν και Μεσσήνιοι αθληταί.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χθες υπό των αστυνομικών οργάνων ο Σταύρος Κερκινέζος διότι εν τω επί της πλατείας Μαυρομιχάλη κατάστημά του ευρέθησαν 53 δράμια χασίς.