Πριν 94 χρόνια


ΧΘΕΣ ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλεώς μας εώρτασε την επέτειον αυτού μετά πάσης μεγαλοπρεπείας. Τα μέλη του εκκλησιάσθησαν εις τον ναόν του Αγίου Ιωάννου όπου ετελέσθη η θεία ιερουργία, μετά το πέρας της οποίας τα μέλη συνεκεντρώθησαν εις το κατάστημά του, ένθα το προεδρείον του Συλλόγου εδέχθη την επίσκεψιν των αρχών της πόλεως, των αντιπροσώπων συλλόγων και σωματείων και πλήθους συμπολιτών. Εις τους επισκέπτας προσεφέρθησαν γλυκίσματα και αναψυκτικά. Το εσπέρας εφωταγωγήθη το κατάστημα του Συλλόγου.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των οργάνων του τμήματος καταδιώξεως ο φυγόδικος Κωνστ. Α. Πιφέας εκ Νεοχωρίου της Λακωνίας, καταδιωκόμενος δυνάμει εντάλματος του α΄ ενταύθα τμήματος και κατηγορούμενος επί βιασμώ.

-Ο αστυνομικός σταθμάρχης Θουρίας αναφέρει προς την ενταύθα διοίκησιν Χωροφυλακής ότι χθες κατόπιν ενέδρας παρά την θέσιν Λυγδού της Μικρομάνης, συνέλαβε τον φυγόδικον Πέτρον Καψάν. Ο συλληφθείς αποστέλλεται ενταύθα.