Ερωτήματα για 2η παράταση ανάπλασης Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Ερωτήματα για 2η παράταση  ανάπλασης Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Κατά πλειοψηφία και με σοβαρά ερωτήματα ελήφθη χθες, στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, απόφαση για «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας” (Α.Μ. 49/2018)» που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ40ΠΩΗΕ-Σ92.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε επί του θέματος: “Όσον αφορά στη ΔΕΔΗΕ δεν έχω αντίρρηση να της δοθεί παράταση, για τους λόγους που επικαλείται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Όσον αφορά όμως την ΟΚΤΑΝΑ, με ποια εξουσιοδότηση νόμου η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παράταση σε μια σύμβαση που είναι άκυρη; Αυτό είναι γνωστό από τις αρχές Απριλίου, όταν διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση δεν υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Νομού για έλεγχο νομιμότητας. ‘Εάν δε διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη (Ν.4129/2013 άρθρο 36 παρ.4 και 3852/2010 άρθρο 278 παρ.4)’. Όφειλε ο δήμαρχος να είχε κινήσει τις διαδικασίες ακύρωσης της σύμβασης, όπως ορθά ενήργησε για το ταρτάν Φιλιατρών, αλλά και εκεί με καθυστέρηση και να επαναδημοπρατήσει το έργο. Θα είχαμε αποφύγει όλη την ταλαιπωρία, αν δεν είχατε απολέσει πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση πολιτικής λύσης του προβλήματος. Ψηφίζω κατά και καλώ το δήμαρχο να δώσει, ξεκάθαρα, τη θέση του Δήμου στο σοβαρό αυτό θέμα και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Με το να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια φοβάμαι ότι οι συνέπειες για το Δήμο και τους κατοίκους της πόλης θα είναι καταστροφικές».   

Του Ηλία Γιαννόπουλου