Στο κέντρο του Παρισιού τολμούν…


Η rue de Rivoli, δρόμος στην καρδιά του Παρισιού, προορίζεται πλέον για ήπια κυκλοφορία (ποδήλατα και πεζούς), λεωφορεία και ταξί, καθώς και για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ απαγορεύεται για αυτοκίνητα και άλλα οχήματα!

Ακόμη και στο Παρίσι, λοιπόν, «δίνεται χώρος» σε πεζούς, ποδηλάτες και λεωφορεία, μόνο στην Καλαμάτα γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων με αντεγκλήσεις κάθε φορά που στο τραπέζι πέφτει η λέξη «πεζοδρόμηση»…
Ω.