Υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας

Υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για τον  εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας

Δύο συμβάσεις που αφορούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος υπέγραψε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με αρχιτέκτονα μηχανικό.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χώρας», ενώ η δεύτερη την εκπόνηση της μουσειογραφικής μελέτης της επανέκθεσης του μουσείου.

Μελέτες

Σε ό,τι αφορά τις μελέτες για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου, το αντικείμενό τους θα περιλαμβάνει τον κατασκευαστικό σχεδιασμό, καθώς και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης. Η πρώτη φάση των μελετών θα παραδοθεί μέχρι 6 Ιουλίου, ενώ η β΄ φάση,  που θα περιλαμβάνει και τρισδιάστατο μοντέλο, πρέπει να παραδοθεί έως 5 Αυγούστου. Η συνολική δαπάνη για τις συγκεκριμένες μελέτες είναι 14.911 ευρώ.

Η μουσειογραφική μελέτη της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας θα περιλαμβάνει τα σχέδια και την έκθεση της μουσειογραφικής διευθέτησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε επίπεδο οριστικής μελέτης.

Σε αυτή θα περιλαμβάνονται:

-Ακριβής θέση της έκθεσης και των στοιχείων της (εκθέματα και επικοινωνιακό υλικό)

-Το περιεχόμενο του επικοινωνιακού υλικού (κείμενα, εικονογραφήσεις, οπτικοακουστικό υλικό)

-Βάθρα και προθήκες ανάδειξης εκθεμάτων

-Επιφάνειες τοποθέτησης εικονογραφήσεων

-Δομικά στοιχεία υποδοχής επικοινωνιακού υλικού

-Πρόβλεψη καθοδήγησης της κυκλοφορίας του κοινού

-Προστασία των εκθεμάτων

-Είσοδο της έκθεσης και σήμανσή της

-Τρισδιάστατο μοντέλο

-Έκθεση μουσειογραφικής διευθέτησης, όπου θα περιγράφεται: Η μουσειογραφική προσέγγιση της λύσης με αναφορά στη μουσειολογική μελέτη. Τα εκθέματα και ο τρόπος ανάδειξής τους. Οι προτεινόμενες κατασκευές τοποθέτησης και προβολής εκθεμάτων. Ο γενικός φωτισμός της έκθεσης και ο ειδικός φωτισμός των εκθεμάτων.

Η οριστική μελέτη θα παραδοθεί 190 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη γι’ αυτές τις μελέτες είναι 14.942 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη