Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Πέτρος Δ. Κουρκουτάς, έμπορος και η Βασιλική Δ. Κορομηλά, ετέλεσαν τους γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ο Σείριος Στασινόπουλος.

-ΚΑΤ’ ιδιαιτέρας εξ Αθηνών πληροφορίας μας, γενομένης δεκτής προτάσεως του Παμμεσσηνιακού Γεωπονικού Συνδέσμου προς ίδρυσιν εις περίβλεπτον σημείον της πόλεως των Καλαμών αγάλματος του αγρότου, το οποίον θα παριστά γεωργόν σπείροντα την γην δια να υπενθυμίζη ότι αυτός είναι ο κοινός τροφοδότης, το Υπουργείον Εσωτερικών εκδίδει εντός των ημερών Διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται προς τον σκοπόν τούτον η ενέργεια πανελληνίου εράνου. Τα εκ του εράνου χρήματα θα κατατίθενται εις τα εκασταχού υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης. Δια να λάβη η εν λόγω ιδέα σάρκα και οστά, ακαταπονήτως ειργάσθη ο εν Αθήναις συνάδελφος και συνεργάτης της «Ν. Ημέρας» Ζωγράφος.

-ΚΑΤΑ τους διεξαχθέντες εν Τριπόλει αγώνας εις τον δρόμον των 7 χιλιομέτρων ήλθε πρώτος ο εκ Ζουνατίου της Γορτυνίας εφημεριδοπώλης, μέλος του ενταύθα Συλλόγου των Φιλάθλων Γεώργιος Παπούλιας, διανύσας το διάστημα των 7 χιλιομέτρων εις 23 και 1/2 του λεπτού. Ο αυτός δρομεύς ήλθε δεύτερος και εις τους τελεσθάντας το παρελθόν έτος ενταύθα αγώνας εις το αυτό αγώνισμα λαβών ως έπαθλον αγαλμάτιον χαλκούν.