Τρίτη παράταση ανάπλασης Άνω Πόλης Κυπαρισσίας έως Γενάρη 2021

Τρίτη παράταση ανάπλασης Άνω  Πόλης Κυπαρισσίας έως Γενάρη 2021

Απόφαση για χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας» ελήφθη εκτός ημερήσιας διάταξης στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Η ανάδοχος εταιρεία στα τέλη Ιουλίου υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, καθώς, όπως αναφέρει, υπάρχει εντοπισμένη διακοπή εργασιών από τις 15 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου, δηλαδή 33 ημερολογιακές ημέρες, ενώ προέκυψε και ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, η εκτέλεση των οποίων οδήγησε σε καθυστέρηση 14 ημερολογιακή ημερών. Επίσης, το έργο τελεί υπό νέα προσωρινή διακοπή εργασιών από 17 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 55 ημερολογιακές ημέρες. Η εταιρεία αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά συνολικά 102 ημερολογιακές ημέρες και δεδομένου ότι υπάρχει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντολή μη εκτέλεσης εργασιών έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ο υπολογισμός της παράτασης αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου, οπότε αιτείται παράταση έως τις 11 Γενάρη 2021.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε την παράταση έως τις 11 Γενάρη χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Γιάννης Μερκούρης ρώτησε πού βρίσκεται το θέμα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εντολή διακοπής εργασιών κ.τ.λ., συμπληρώνοντας πως «νομίζω έχει προσβληθεί», με τον αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Αντώνη Βλάχο, να του απαντά: «Έχει προσβληθεί; Δεν ξέρω». Ακολούθησε, δε, κουβέντα ευρύτερη για το εάν έπρεπε να ληφθεί η απόφαση στο Δ.Σ. ή όχι, αν το Δ.Σ. είναι αρμόδιο όργανο ή όχι κι αν όλα είναι σύννομα ή όχι.