Κατακρημνίσεις βράχων στο Γαρδίκι – Πολιανή

Κατακρημνίσεις βράχων στο Γαρδίκι – Πολιανή

Πέτρες και μικροί βράχοι έχουν πέσει στο δρόμο Γαρδίκι – Πολιανή από κατακρημνίσεις βράχων.

Το σημείο βρίσκεται μετά το λατομείο «Κάρτσωνα» και μάλιστα εκεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έχει τοποθετήσει συρματόπλεγμα.

Το αποτέλεσμα, όμως, δείχνει ότι δεν έχει αποδώσει αυτό το μέτρο και έτσι ο κίνδυνος για διερχόμενα οχήματα παραμένει και, μάλιστα, είναι μεγάλος.

Άμεσα πρέπει να γίνει παρέμβαση, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος έχει έντονη κυκλοφορία.
Β.Β.