Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Γεώργιος Καλογερόπουλος προσποιούμενος  ότι τυγχάνει κρατικόν όργανον απεπειράθη να εκβιάση τον Κωνστ. Αγγελόπουλον, απέτυχεν όμως του σκοπού λόγω της αντιδράσεως του Κ. Αγγελόπουλου.

-ΕΙΣ θέσιν Άμες της περιφερείας του χωρίου Δέλγα της Ολυμπίας ενεδρεύοντες τέσσαρες άγνωστοι συνέλαβον τον Χρ. Παγώνην και του αφήρεσαν δραχμάς 95. Ως ένοχοι της ληστείας συνελήφθησαν υπό της Αστυνομίας οι Κωνστ. Καραχάλιος, Κ. Δημόπουλος, Γ. Αναστασόπουλος και Βασίλ. Χαλιλόπουλος, καθώς βάσιμοι υπάρχουσιν υπόνοιαι περί της ενοχής των.

-ΠΡΟΧΘΕΣ συνελήφθη υπό της Αστυνομίας η εξ Ασλάναγα Γιαννούλα Γραμμένου, δράστις της γενομένης κλοπής διαφόρων τιμαλφών ειδών εκ της εν Γιαννιτσανίκοις οικίας του Παν. Μάλαμα παρά τη οποία υπηρέτη. Τα κλαπέντα, εν ζεύγος ενωτίων, εν δακτυλίδιον (βέρα), μία καρφίτσα και εις μπούστος φορέματος, κατασχεθέντα υπό της Αστυνομίας παρεδόθησαν εις τον Μάλαμαν, η δε δράστις παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.