Βασίλης Κοσμόπουλος: Παραμένει προβληματική η λειτουργία της Μαραθόλακκας

Βασίλης Κοσμόπουλος: Παραμένει προβληματική η λειτουργία της Μαραθόλακκας

Στις 28/5/2020 καταθέσαμε σειρά προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα, με αποτέλεσμα ο κ. δήμαρχος να μας καλέσει να επισκεφτούμε μαζί την περιοχή και να συζητήσουμε επί τόπου τα μέτρα που είχαμε παρουσιάσει. Αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν να μειωθεί στο ήμισυ (από 70.000 σε 35.000 ευρώ) ο προϋπολογισμός των έργων που είχαν προβλεφθεί στην περιοχή για την επέκταση των χώρων εναπόθεσης των δεμάτων, καθώς σύμφωνα με την πρότασή μας, συμφωνήθηκε να μεταφερθεί το αποθηκευμένο κομπόστ σε ανενεργό λατομείο στην περιοχή του Δήμου μας (για την αποκατάστασή του) και στη θέση του, μετά τη σχετική διαμόρφωση, να τοποθετούνται τα παραγόμενα δέματα. Να σημειωθεί ότι στη δαπάνη των 35.000 ευρώ περιλαμβανόταν και το κόστος μεταφοράς του κομπόστ.

Σήμερα, τέσσερις (4) μήνες μετά, το κομπόστ παραμένει στη Μαραθόλακκα συσωρευμένο σε ένα σημείο, προκειμένου στο υπόλοιπο τμήμα που καταλάμβανε να τοποθετούνται τα παραγόμενα δέματα, ενώ τα εγκεκριμένα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς βέβαια να ενημερωθεί η Οικονομική Επιτροπή η οποία είχε εγκρίνει το ποσόν, για τη διαμόρφωση νέων χώρων τοποθέτησης δεμάτων οι οποίοι προβλέπεται να ολοκληρωθούν με ένα νέο συμπληρωματικό ποσό των 35.000 ευρώ.

Δυστυχώς, καμία από τις άλλες προτάσεις που είχαμε καταθέσει δεν έχει υλοποιηθεί.

Κατά συνέπεια:

-Το τμήμα το οποίο έχει αποκατασταθεί οφείλει άμεσα να επισκευασθεί στα σημεία που έχει φύγει η επικάλυψη από χώμα και έχουν εμφανιστεί οι εσωτερικές μεμβράνες που καλύπτουν τα απορρίμματα. Η κατάσταση τους τελευταίους μήνες έχει επιδεινωθεί και ο Δήμος πρέπει να πιέσει φορτικά για την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας.

-Ο δημιουργούμενος νέος χώρος τοποθέτησης δεμάτων, σε παραχωρηθέν τμήμα από το Δασαρχείο, πάνω από το σημείο που γίνεται η επεξεργασία των απορριμμάτων, δεν είναι κατάλληλος, διότι τα δέματα ευρισκόμενα στην κορυφή της χαράδρας θα είναι απροστάτευτα από την ένταση των καιρικών φαινομένων.

-Δεν τηρούνται στο ακέραιο οι Περιβαλλοντικοί Όροι που έχουν επιβληθεί και η λειτουργία της κινητής μονάδας επεξεργασίας δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη, με αποτέλεσμα τα δέματα να μην έχουν τη σωστή περιτύλιξη και να σχίζονται προτού καν μεταφερθούν στο σημείο εναπόθεσής τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, ζητήσαμε για τα δέματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί τη μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος.

-Δεν έχει κατασκευασθεί περιμετρικά του χώρου εναπόθεσης των δεμάτων αποστραγγιστικό κανάλι, επενδεδυμένο με σκυρόδεμα για τη συλλογή των στραγγιδίων, αλλά και των αναμείξεών τους με τα βρόχινα νερά. Την παρατήρηση, άλλωστε, αυτή έχει κάνει εδώ και η επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επισκέφθηκε την περιοχή.

-Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η έγγραφη δέσμευση της Περιφέρειας ότι θα απομακρυνθούν τα σωρευμένα δέματα, όποιο και να είναι το κόστος, το οποίο βέβαια οφείλει να αναλάβει αυτή. Επομένως, επειδή τα σχισμένα δέματα δεν είναι δυνατόν να μείνουν εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα και αυτό το χειμώνα, πρέπει να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου και αποκατάστασή του άμεσα. Πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα να ενταχθεί το έργο στην πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», που χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.

-Στο χώρο ρέουν χωρίς να συλλέγονται στραγγίδια από τη δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων πλαστικών μπουκαλιών και, κυρίως, από το προς ωρίμανση κομπόστ, αναδύοντας ιδιαίτερα άσχημη οσμή.

-Ο Δήμος δεν έχει ξεκινήσει τη χωριστή συλλογή πέντε ροών αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και βιολογικά απόβλητα) όπως το ελληνικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (NWMP) ορίζει και η Ε.Ε θεωρεί απαραίτητο για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Περιφέρειας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στη Μαραθόλακκα.

Δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε: Η πληγή της Μαραθόλακκας πρέπει να σταματήσει το συντομότερο και να επουλωθεί σύμφωνα με τις καλύτερες και αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς, όπως έλεγε ο Αλέξης Δαμιανός, «ακούω το αχολογητό των δασών, που φέρνει με ελαφριά σκόνη το θρήνο του κονιορτοποιημένου ρητού: ‘Το κατά φύσιν ζην εστί κατ’ αρετήν’». Εν τω μεταξύ, ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στο να παραμένει η πόλη χωρίς απορρίμματα, οφείλει ανταποδοτικά να ενισχύσει από κάθε άποψη τα χωριά του Ταϋγέτου, με πρώτο το Καρβέλι.

Του Βασίλη Κοσμόπουλου

Πολιτικού μηχανικού, δημοτικού συμβούλου, επικεφαλής παράταξης «Καλαμάτα Μπροστά»